Webshops voor zakelijke klanten:

Duurzaam Facility en Energy Management

Duurzaam Facility en Energy Management. E&T helpt Facilitair Managers met het op gestructureerde wijze knel- en verbeterpunten in kaart te brengen. E&T komt met concrete oplossingen om uw facilitaire en energiekosten aanzienlijk te verlagen.

In samenwerking met onze facilitaire adviseurs werken wij op projectbasis nauw samen met onze opdrachtgevers. Onze specialisaties liggen op het gebied van Facility Management, huisvesting, inkoop, Keurmerk Veilig Ondernemen, Park Management, Brede Scholen en Energy Management.

Organisaties die hun Facilitair Management of hun huisvestingsbeheer volledig willen uitbesteden kunnen ook bij E&T terecht. E&T heeft daar een goede samenwerkingspartner voor. Neem nu hier contact op voor al uw vragen of bel direct +31(0)704141671.

De aanpak van E&T kenmerkt zich door huisvesting en de facilitaire diensten integraal te benaderen. Hierbij wordt het primaire proces van onze opdrachtgevers centraal wordt gesteld. Wij houden nadrukkelijk oog voor de doelgroep, bedrijfscultuur en politieke verhoudingen binnen en buiten de organisatie.

Grootste toegevoegde waarde

Grootste toegevoegde waarde van de E&T adviseurs is de persoonlijke approach en de hands-on mentaliteit. Wij houden van “Getting things done”. Daarom zeggen wij: “Als wij iets moeten regelen, dan gebeurt dat ook”. We zeggen wat we doen en doen wat wij zeggen. Wij maken dat waar, doordat wij enerzijds gevoel hebben voor de specifieke context van de organisatie, de politieke verhoudingen en hoe daarbinnen actief op te treden. Maar anderzijds zijn wij in staat om schijnbaar complexe situaties en calamiteiten op een hele praktische manier op te lossen. We hebben daarnaast geen 9 to 5 mentaliteit en lopen voor onze langdurige relaties altijd een stapje harder om hen te ontzorgen door middel van praktisch werkbare oplossingen.

Energy Management

Energy Management wordt een bittere noodzaak. Met de klimaattop 2016 worden lokale overheden bewuster dat er gehandeld moet gaan worden om de CO2 reductie in hun landen te gaan reduceren. Met lokale initiatieven en subsidies te onderzoeken werken wij als lid van De Groene Zaak  en i.s.m. Het Groene Brein aan nieuwe innovatieve technische oplossingen. en het verder beperken van de verbranding en het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas t.b.v. koken en verwarmen van gebouwen en woningen.

E&T helpt u met het in kaart brengen van uw energie verbruik in gebouwen, industriële complexen, werkplaatsen en of Data Centers.

 

Energielabel C of beter

Wist u dat kantoren en veel andere gebouwen met meer dan 100 vierkante meter vanaf 2023 minimaal energielabel C dienen te hebben? E&T kan u helpen met een energiescan en levert oplossingen waarmee u dit energielabel C of beter kunt behalen.

Wilt u meer weten over Facility en Energy Management?

Wilt u meer weten over onze kijk op Facility en Energy Management? Zo ja, neemt u dan hier contact met ons op of bel direct +31(0)70 4141671.

 

Duurzaam Facility en Energy Management