Webshops voor zakelijke klanten:

Zonnepanelen service

Sommige mensen denken dat je na de installatie nooit meer naar de geïnstalleerde zonnepanelen hoeft om te kijken. Dat klopt maar ten dele. Daarom biedt E&T de zogenaamde zonnepanelen service aan. Met deze zonnepanelen service worden een aantal extra zekerheden geboden.

Schone zonnepanelen brengen meer op

Afhankelijk van de plaats op een dak, een locatie in een land of de hellingshoek van de zonnepanelen kan er in de loop van het jaar flink wat aanslag en vervuiling achter blijven op zonnepanelen. Regenbuien kunnen de zonnepanelen wel weer een stuk schoonmaken, maar soms blijft er toch een residu van aanslag, zand, stof en bladeren achter. En iedere vervuiling zorgt voor minder rendement. Sterker nog, als u geen optimizers gebruikt, dan kan een vervuild paneel het hele systeem met enkele procenten per jaar verminderen!

Liggen uw zonnepanelen nog wel goed?

Indien u dicht aan zee of grote openvlaktes of in de nabijheid van een aantal hoge gebouwen woont, dan kunt u te maken krijgen met de invloed van sterke windvariaties en grote windsterkten. Daarom kunnen panelen losraken van hun montageframe en of loszittende bekabeling door slijtage brandgevaar veroorzaken. Ook kan blijken dat er onvoldoende ballastering is gebruikt, waardoor frames over daken kunnen verschuiven en lekkage op daken kunnen veroorzaken.

Brandgevaar bij slechte ventilatie of installaties

Af en toe leest u over situaties, waarbij zonnepaneelinstallaties de oorzaak van een grote brand zijn. Brandgevaar wordt veroorzaakt door slechte ventilatie bij indaksystemen. Ook loszittende draden of corrosie bij slechte connectoren of minder kwalitatief en slordig uitgevoerd montagewerk, zijn in de meeste gevallen de oorzaak van het ontstaan van de brand.

De oplossing: de E&T zonnepaneel service

E&T biedt u periodieke controle en schoonmaak service aan. Dit kan op afroep per situatie of op basis van een vast contract. De dienstverlening kan op maat onder andere uit de volgende werkzaamheden bestaan:

  • Controle van de ligging t.o.v. de oorspronkelijke plaats
  • Het nakijken of er voldoende ballast voor uw zonnepanelen gebruikt is
  • Controle van de bekabeling en connectoren
  • Controle of de zonnepanelen nog vastzitten
  • Nameting van panelen met minder opbrengst
  • Vervanging van defecte panelen
  • Schoonmaken van de zonnepanelen
  • Energie analyse en vergelijking van de werkelijke opbrengst t.o.v. normaliter te verwachten opbrengst

 

Wenst u meer informatie over de E&T zonnepaneel service?

Indien u meer over de E&T zonnepanelen service wenst te weten, dan kunt u hier contact met ons opnemen of een offerte aanvragen