Webshops voor zakelijke klanten:

Energievisie

06-15-2016 - Nieuws

Energievisie Natuur & Milieu: 40 gigawatt zonnepanelen in 2035

15-06-2016

40 gigawatt zonnepanelen, 3.000 extra windmolens en kolencentrales dicht. 90 procent van de woningen van het gas af. Deze maatregelen moeten volgens Natuur & Milieu voor 2035 genomen om in 2050 fossielvrij te zijn.

(foto: Natuur & Milieu)

Op weg naar 95% duurzame elektriciteit

De maatregelen zijn onderdeel van de Energievisie 2035 die Natuur & Milieu deze week gepresenteerd heeft. Alle maatregelen zijn met kosten én opbrengsten (vermeden kosten) doorgerekend door Ecofys. De maatregelen leiden tot 95 procent duurzame elektriciteit, 67 procent CO2 reductie, 55 procent duurzame energie en 40 procent energiebesparing in 2035. De voorgestelde maatregelen leveren Nederland netto 1,7 miljard euro per jaar op. Hierin zijn gezondheidsbaten, werkgelegenheid en innovatie niet meegerekend.

Van de benodigde energie kan in 2035 voor 95 procent zonder fossiele brandstoffen worden gegenereerd. Vrijwel alle geschikte daken worden in het plan van Natuur & Milieu bedekt met zonnepanelen wat moet leiden tot 40 gigawatt pv-vermogen. De organisatie zet niet in op zonneweides. Met de 40 gigawatt zonnepanelen kan jaarlijks zo’n 120 Petajoule aan energie opgewekt worden.

Wilt u ook weten wat E&T aan mogelijke oplossingen voor zonnepanelen of andere duurzame energie oplossingen u kan bieden? Klik dan hier voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs.

Energievisie